IGJ

Inzagebevoegdheid IGJ
Bij een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het uitgangspunt dat jij, als zorgaanbieder, alle medewerking dient te verlenen die de IGJ...
Do, 12 Nov, 2020 at 11:27 PM
Wat is IGJ?
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het naleven van de Wkkgz. Met de ingang van de Wkkgz is de reikwijdte een stuk groter geworden...
Do, 12 Nov, 2020 at 11:27 PM
IGJ handhavingskader
Zie bijlage.
Do, 12 Nov, 2020 at 11:27 PM