Wet Zorg en Dwang

Het ontstaan van de Wet Zorg en Dwang
Lees de bijlage.
Do, 12 Nov, 2020 at 5:40 PM
Kennis testen van De Wet Zorg en Dwang
De Wet zorg en dwang is op 1 januari 2020 ingegaan. Het doel van deze nieuwe wet is onvrijwillige zorg bij mensen met dementie zo veel mogelijk te voorkomen...
Do, 12 Nov, 2020 at 5:40 PM
Kersverse alternatievenbundel van Vilans (LET OP! 92 pagina's)
Deze nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel van Vilans geeft je inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. Gebruik de...
Do, 12 Nov, 2020 at 5:39 PM
Stappenplan Wet Zorg en Dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat uit van het principe 'Nee, tenzij'. De zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking mo...
Do, 12 Nov, 2020 at 5:39 PM