VOG

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenle...
Do, 12 Nov, 2020 at 11:26 PM
Wat kost een VOG?
Een schriftelijke aanvraag via uw gemeente kost € 41,35.
Do, 12 Nov, 2020 at 11:26 PM
Hoe moet ik het aanvraagformulier invullen?
Bij stap 1 moet het volgende worden ingevuld: Waarvoor is de VOG nodig? Kies hier ‘Mijzelf geen werkgever/opdrachtgever, etc.’ Bij stap 2: vul hier je ei...
Do, 12 Nov, 2020 at 11:26 PM