Platform FitToWorX is geen uitzender, geen bemiddelaar en detacheert ook niet. Maar de vergewisplicht is wel onderdeel van de verificatieprocedure. 


De Zelfstandig Professionals maken een profiel aan en tijdens het aanmaken van het profiel komen de vragen die voortkomen uit de vergewisplicht aan bod. 


Deze vragen moeten naar eer en geweten correct beantwoord worden. Door de aanmaak van een profiel verklaren de Zelfstandig Professionals uitdrukkelijk dat de informatie die verschaft is op waarheid berust.