Het platform heeft o.a. een geïntegreerde check op je BTW nummer omdat 98% van de gebruikers wel een BTW nummer heeft (en nog steeds vrijgesteld kan zijn) Dat betekent dat we voor een aantal zzp'ers handmatig een uitzondering moeten maken op de check. Dat is geen probleem! Stuur een supportticket met vermelding van je e-mailadres dan kunnen wij dat in orde brengen.

Je levert slechts incidenteel diensten als freelancer:

De belastingdienst zegt over het ondernemerschap voor de btw:

"Incidentele of éénmalige handelingen leiden in de eerste plaats niet tot het ondernemerschap. Er moet sprake zijn van een duurzaam optreden in het economisch verkeer." 

Als je eenmalig of incidenteel een freelance klus/dienst doet dan ben je dus geen ondernemer voor de btw, heb je geen btw-nummer en factureer je zonder btw.

Neem je echter vaker klussen aan, dan ben je verplicht je bij de belastingdienst aan te melden als startende ondernemer, word je waarschijnlijk btw-plichtig, krijg je een btw-nummer en moet je mét btw factureren.

In de praktijk is soms onduidelijk waar de grens precies ligt tussen incidentele klusjes en ondernemerschap. Het is verstandig hierin zelf een keuze te maken en duidelijkheid te scheppen. Met andere woorden, zet tijdig de stap naar het volwaardig ondernemerschap.