De Wgbo, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Zodra een cliënt de hulp van een zorgverlener inschakelt ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De Wgbo is een dwingend recht, dat houdt in dat zorgverleners en cliënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de Wgbo. De Wgbo heeft enkele onderwerpen die ook voorkomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).


Een aantal dingen die in de Wgbo zijn opgenomen zijn onder andere het recht op informatie, vanuit de cliënt. Dit is ook in de Wkkgz een belangrijk punt. In de Wgbo geldt dat alleen als jij denkt dat het geven van bepaalde informatie ernstige nadelen voor de cliënt kan opleveren je ervoor mag kiezen om de informatie niet te delen. Je moet het dan wel delen met een andere zorgverlener. Dit werkt andersom ook zo, als een cliënt de informatie niet wil ontvangen dan kan dat, tenzij dit ernstige gevolgen voor hem of haar oplevert.


Dossierinzage

Jouw cliënt heeft ook recht op inzage van zijn of haar dossier, dat houdt in dat de cliënt het recht heeft om in zijn of haar gegevens te kijken. Voor jou als zorgverlener is het belangrijk dat je deze gegevens nauwkeurig bijhoudt, zodat de cliënt ten allen tijden kan inzien wat de status is van zijn of haar ziekte, wat de gevolgen kunnen zijn en eventuele risico’s van behandelingen. Dit is ook bepaald in de Wkkgz. Deze gegevens moeten goed beschermd worden en mogen voor niemand anders beschikbaar zijn.


Privacy

Privacy is een groot onderwerp in alle drie de wetten. Het is van belang dat de privacy van de cliënt beschermd wordt. Alle gegevens moeten vertrouwelijk behandeld worden, en zijn alleen in te zien door de zorgverlener en degenen die bij de behandelingen betrokken zijn. Er mag geen informatie aan derden worden verstrekt, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de cliënt. Als zorgverlener ben je ook verplicht om een dossier bij te houden van elke cliënt. Ook volgens de Wkkgz is dit verplicht. De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 20 jaar, dit was voor 1 januari 2020 nog 15 jaar.


De toestemming van de cliënt is altijd vereist voor iedere behandeling. En de cliënt bepaalt dus ook of er wel of niet behandeld wordt. Ook kan de cliënt na gegeven toestemming zich nog terugtrekken. Dit staat allemaal beschreven in de Wgbo.