Per 1 januari 2021 wordt het communiceren van je BIG-nummer in verschillende communicatie verplicht gesteld. Dit wordt verplicht middels een wetswijziging.

Doel

Het doel van deze wetswijziging is het laagdrempelig en transparant kunnen controleren of je bevoegd bent om een bepaald zorgberoep uit te oefenen. Dit middel draagt bij aan de veiligheid van de gezondheidszorg in Nederland.

Waar dien je dit verplicht te vermelden?

  • Zo snel mogelijk nadat een patiënt / cliënt hier om vraagt;
  • Op jouw website, als jij op die website met jouw naam vermeld staat;
  • Sta jij niet met jouw naam op jouw website? Bied dan een telefoonnummer aan waarmee de patiënt / cliënt jouw BIG-nummer op kan vragen;
  • In de handtekening onder alle e-mails die jij als zorgverlener verstuurt.

Geen verplichting

  • Vermelding van jouw BIG-nummer op briefpapier, facturen en ‘andere digitale media’ is niet verplicht.
  • Vermelding van het BIG-nummer van een zorgprofessional op een website is niet verplicht als deze persoon niet met zijn naam vermeld staat.

Controle

De controle zal door de IGJ uitgevoerd worden. Niet voldoen aan deze wetswijziging kan je een bestuurlijke boete opleveren.

BIG-nummer

Het vinden van je BIG-nummer kan je in het BIG-register doen. Dit nummer is al openbaar echter niet altijd even gemakkelijk vindbaar. Vaak zijn er meer zorgverleners met dezelfde achternaam wat het zoeken naar de juiste zorgverlener bemoeilijkt. Dus door zelf je BIG-nummer te communiceren haal je de verwarring bij anderen weg.