In grote lijnen komt het erop neer dat je 1225 uren per jaar moet besteden aan je onderneming als je gebruik wil maken van de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en 14% MKB winstvrijstelling. Als je investeringen doet in je bedrijf kun je gebruik maken van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en/of Milieu-investeringsaftrek. 


Administratie uren kunnen meetellen voor de 1225 u, maar omdat die voor jou niets opbrengen hebben we dat geautomatiseerd, zo besteed jij meer tijd aan de zorg.


Bekijk hieronder of jij voldoet aan het ondernemerschap voor de belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting


Of je een echte ondernemer bent hangt vooral af van je eigen gedrag en uitingen. Zo heb je geen werkgevers, maar opdrachtgevers en ontvang je geen loon maar een tarief, is een ORT voor werknemers en zitten je kilometers vervat in je uurprijs. Je zorgt ervoor dat je je opdrachten uitvoert zoals het in je overeenkomst van opdracht staat en dat je dat bij meer dan drie verschillende opdrachtgevers per jaar doet.


Je houd ergens netjes je je bonnetjes en kosten bij bijvoorbeeld via https://rompslomp.nl Je facturen vind je terug in jouw portaal op het platform net zoals al je getekende overeenkomsten.