Uiteraard! Wij beschikken over een groot bestand aan ZZP'ers in Zorg en Welzijn. Middels ons online platform is het plaatsen van tijdelijke opdrachten gemakkelijk en snel. Je beslist zelf wie je contracteert waarna er automatisch en digitaal een overeenkomst van opdracht wordt opgemaakt waar alle afspraken staan vermeld. De facturatie gebeurt automatisch en na  goedkeuring van de gewerkte uren, onder aftrek van eventuele pauzes. Een seconde later kun je deze facturen vinden in je eigen portaal.