Ja, de aangeboden Leermodules zijn geaccrediteerd door V&V.