Met een erkend diploma BIG-registreren

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige, verloskundige en orthopedagoog-generalist (artikel 3-beroepen), dan kunt u na het ontvangen van een Erkenning beroepskwalificaties een aanvraag doen voor BIG-registratie. Om in deze beroepen in Nederland te mogen werken en de beroepstitel te mogen gebruiken, is registratie in het BIG-register verplicht. Alle overige beroepen mogen na erkenning van beroepskwalificaties de beroepstitel gebruiken en aan het werk in de Nederlandse zorg. BIG-registratie is voor deze beroepen niet nodig.

Bewijs geen bevoegdheidsbeperkingen

Bewijs Nederlandse taalvaardigheid

Voorwaarden voor een BIG-registratie

U heeft een erkend diploma voor een van de artikel 3-beroepen;
Met een Erkenning van beroepskwalificaties voor een van deze beroepen voldoet u aan deze eis.

U beheerst de Nederlandse taal;
U moet hiervoor een Bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aanleveren.

U heeft geen actieve bevoegdheidsbeperking voor uw beroep en geen strafrechtelijke veroordelingen.
U moeten hier bewijzen van opsturen.

Uw diploma langer dan 5 jaar geleden behaald?

Heeft u uw diploma 5 jaar of langer geleden behaald, dan gelden er voor uw aanvraag aanvullende eisen op het gebied van werkervaring of scholing. Dit zijn dezelfde eisen als de herregistratiecriteria waar iedere BIG-geregistreerde zorgverlener elke vijf jaar aan moet voldoen om te mogen herregistreren. Bij de registratieaanvraag met een diploma ouder dan 5 jaar moet u ook gelijk aan deze criteria voldoen en hier documenten (bewijstukken) voor aanleveren. Op deze website kunt u per beroep lezen wat de criteria zijn waaraan u moet voldoen.

BIG-registratie aanvragen

Bereid uw aanvraag voor door de vereiste stukken te verzamelen en eventueel Nederlands te leren en/of een toets af te leggen

Vul het aanvraagformulier in (diploma ouder dan 5 jaar? gebruik dan het formulier registratie aanvragen met ouder diploma);

Print en onderteken het aanvraagformulier;

Voeg de bewijsstukken toe;

Stuur de aanvraag en de stukken per post naar het BIG-register (CIBG) in Heerlen.