Deze ruimte is bedoelt om eventuele Feedback aan FitToWorX te geven. Deze gegevens zijn niet inzichtelijk voor de andere partij.