De publieke score geeft aan in welke mate je de opdrachtgever/opdrachtnemer aanbeveelt. Een score van 0 tot en met 6 is géén aanbeveling, een score van 7 tot en met 8 is neutraal en een score van 9 of 10 is een zekere aanbeveling.