Als je ingelogd bent op het platform, dan ga je naar het kopje Facturen:

Je klikt hierop en ziet vervolgens je facturen op datum onder elkaar staan:

Door op PDF te klikken onder het kopje Download, kan je de facturen openen, opslaan en inzien.